Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

POZNAJ JEDNĄ Z NAJCIEKAWSZYCH WSPÓLNOT „ZAKONNYCH”

W KOŚCIELE I ZACZNIJ ŻYĆ BOŻĄ RADOŚCIĄ NA CODZIEŃ.

 

 

Dowiedz się kim był najradośniejszy święty w historii, jedyny po Apostołach stygmatyk Ducha Świętego i "Apostoł" szesnastowiecznego Rzymu.

 

Sprawdź, gdzie w Polsce i na świecie można nas znaleźć i dlaczego warto poznać każdy dom z osobna.

 

Módl się razem z nami na wzór świętego Filipa Neri by być w życiu radosnym i pełnym optymizmu niezależnie od spotykających cię życiowych wyzwań.