Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

ŚWIĘTOGÓRSKA ORKIESTRA DĘTA

Początki Orkiestry Dętej na Świętej Górze sięgają 1925 roku. W pierwszych latach kapela rozwijała się intensywnie i przyjmowała nowych członków. Niestety odejście jej pierwszego kapelmistrza – Józefa Stańczyka, zahamowało działalność orkiestry na długie lata.

Tuż po wojnie inicjatorem wskrzeszenia orkiestry był ówczesny superior ks. Józef Jura. Udało się to w 1967 roku za sprawą ks. Kazimierza Jelonka. To on podjął się ogromnego wysiłku reaktywowania zespołu, gromadzenia instrumentów oraz nauczania gry na instrumentach młodych adeptów.

W 1969 roku po wyjeździe ks. Jelonka, Kongregacja powierzyła prowadzenie zespołu ks. Michałowi Smagaczowi, który pełnił funkcję kierowania zespołem aż do swej śmierci w 2002 roku. Od tego czasu orkiestrą dyryguje p. Piotr Kaczor.

Głównym celem Świętogórskiej Orkiestry jest uświetnianie uroczystości kościelnych w świętogórskiej bazylice oraz prowadzenie nauki gry na instrumentach. Zespół uświetnia też różne uroczystości kościelne i świeckie poza murami klasztoru. Każdego roku zespół koncertuje także w wielu miejscach Polski.

W repertuarze oprócz utworów liturgicznych – licznych pieśni, intrad, kolęd, itp., są: muzyka biesiadna, muzyka filmowa, standardy muzyki rozrywkowej i muzyki pop.

Działania Świętogórskiej Orkiestry Dętej wspierane są przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, organizatora znanego w całym kraju Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana.

Obecnie zespół liczy 40-u członków. W głównej mierze są to wychowankowie orkiestry, ale też uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Wielu członków orkiestry postanawia kontynuować naukę na kierunkach muzycznych. W jej szeregach pierwsze kroki stawiali późniejsi zawodowi muzycy.