Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej od początku swojego istnienia miało charakter kościoła pielgrzymkowego. Sakramentów związanych z wpisem do ksiąg parafialnych (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo) udzielano w bazylice świętogórskiej raczej rzadko, a stosowne adnotacje dokonywano w Farze gostyńskiej. Kiedy większa liczba wiernych pragnęła przyjmować Sakramenty Święte w sanktuarium Matki Bożej, ks. arcybiskup Antoni Baraniak z dniem 2 lutego 1974 r. ustanowił na Świętej Górze Ośrodek Duszpasterski z prawem prowadzenia własnych ksiąg.   

Na prośbę Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri ks. arcybiskup Juliusz Paetz - Metropolita Poznański z dniem 31 grudnia 2000 r. ustanowił Parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej w Gostyniu. Uroczystość ogłoszenia parafii na Świętej Górze odbyła się w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2001 r.

W czasie Mszy św. o godz. 17.00, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka nastąpiło oficjalne odczytanie dekretu erygującego parafię świętogórską i instalacja proboszcza - ks. Zbigniewa Starczewskiego COr oraz wikariusza - ks. Marka Dudka COr. We Mszy św. uczestniczyli wierni nowo utworzonej parafii oraz przedstawiciele lokalnych władz: Starosta Powiatu Gostyńskiego - Andrzej Pospieszyński i Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman.

Parafia Świętogórska swoim terytorium obejmuje mieszkańców: Drzęczewa Pierwszego, Drzęczewa Drugiego, Osiedla Głogówko, oraz ul. Droga do Klasztoru i ul. Jana Pawła II do skrzyżowania na Grabonóg.

 

OŚRODEK DUSZPASTERSKI NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

02.02.1974 r.

 

Rektorzy ośrodka:

ks. Bernard Mariański COr 1974 - 1976

ks. Józef Jura COr 1976 - 1982

ks. Zbigniew Starczewski COr 1982 - 2000

 

Wikariusze ośrodka:

ks. Jan Rataj COr 1974 - 1975

ks. Zbigniew Starczewski COr 1975 - 1982

ks. Adam Anioł COr 1982 - 1986

ks. Leszek Woźnica COr 1986 - 1988

ks. Adam Adamski COr 1988 - 1990

ks. Sławomir Ratajczak COr 1990 - 1992

ks. Jarosław Pięta COr 1992 - 1997

ks. Marek Dudek COr 1997 - 2000

 

PARAFIA NMP ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

31.12.2000 r.

 

Proboszczowie parafii:

ks. Zbigniew Starczewski COr 2000 - 2009

ks. Dariusz Dąbrowski COr 2009 -

 

Wikariusze parafii:

ks. Marek Dudek COr 2000 - 2001

ks. Jacek Niesyto COr 2001 - 2009