Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"
 
 
W roku 2021 realizowano prace przy renowacji prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej.
Obejmowały one północną ścianę transeptu w zakresie:
- tynków;
- sztukaterii;
- okien;
- dwóch malowideł;
- gzymsu wraz fryzem.