Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Prace konserwatorskie

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postepowanie na prace konserwatorskie wnętrza Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu obejmującego: konserwację i restaurację ołtarza głównego, sztukaterii i malowidła nad ołtarzem głównym, ołtarza Matki Boskiej Bolesnej, ołtarza Św. Filipa Nerii, skrzyni organowej. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Konserwacja Zabytków Piotr Niemcewicz, ul. Bema 12/7 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 9 grudnia 2016 roku w załączeniu.
Czytaj więcej

Roboty budowlane

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie przebudowy i remontu amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki nr 803 na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Konserwacja Zabytków Mariusz Norkowski ul. Ładna 16 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 14 września 2016 roku w załączeniu.
Czytaj więcej

Tablice informacyjne

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie tablic informacyjnych (2szt.) w ramach promocji projektu  realizowanego w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (poddziałanie 4.4.1.)  współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę PPU-H REAL Marek Komorowski ul. Zacisze 1a 63-800 Gostyń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 16 października 2016 roku w załączeniu.
Czytaj więcej

Rekonstukcja Organów

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postepowanie na rekonstrukcję i renowację organów Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Organmistrzostwo Marek Cepka Popowo 6, 64-510 Wronki.
Czytaj więcej