Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Gostyń, 12 grudnia 2016 r.
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postepowanie na prace konserwatorskie wnętrza Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu obejmującego: konserwację i restaurację ołtarza głównego, sztukaterii i malowidła nad ołtarzem głównym, ołtarza Matki Boskiej Bolesnej, ołtarza Św. Filipa Nerii, skrzyni organowej. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Konserwacja Zabytków Piotr Niemcewicz, ul. Bema 12/7 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 9 grudnia 2016 roku w załączeniu.

 

  Ks. Marek Dudek COr Suprerior

  • protokół prace konserwatorskie

 


 

 

Gostyń, 6 listopada 2016 r.
 

Uwaga zamawiający wprowadził zmiany w zapytaniu ofertowym
 

w związku ze zmiana treści zapytania ofertowego poniżej zamieszczamy plik zawierający aktualną treść przedmiotowego dokumentu. Jednocześnie w związku ze zmiana treści zapytana ofertowego zamawiający wydłuża okres na przygotowanie oferty i ustala nowy termin złożenia ofert na dzień 28 listopada 2016 roku do godziny 9.00. otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2016 roku o godzinie 9.15.

  • MODYFIKACJA, INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/10/2016 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 


 

 Gostyń, 6 październik 2016 r.      

 

W związku z realizacją projektu pn. "Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prace konserwatorskie wnętrza Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu obejmującego: konserwację i restaurację ołtarza głównego, sztukaterii i malowidła nad ołtarzem głównym, ołtarza Matki Boskiej Bolesnej, ołtarza Św. Filipa Nerii, skrzyni organowej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 listopada 2016 r. do godziny 9.00  

 

UWAGA:

 

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawca zostały zawarte na naszej stronie internetowej pod adresem www.filipini.gostyn.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA", a także w poniższych załączonych dokumentach:

 

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO(1 10 2016 Gostyń ołtarze kosztorys ślepy)
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO(1 10 2016 Gostyń ołtarze pozwolenie konserwatorskie)
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO(1 10 2016 Gostyń_ołtarze)
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO(1 10 2016 Gostyń_ołtarze)
  5. ZAPYTANIE OFERTOWE 1_10_2016 Gostyń_ołtarze