Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Gostyń, 6 październik 2016 r.

 

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie tablic informacyjnych (2szt.) w ramach promocji projektu  realizowanego w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (poddziałanie 4.4.1.)  współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę PPU-H REAL Marek Komorowski ul. Zacisze 1a 63-800 Gostyń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 16 października 2016 roku w załączeniu.
 
Ks. Marek Dudek COr
Suprerior

 

Protokół wyboru wykonawcy

 


 

Gostyń, 28 września 2016 r.
 

Szanowni Państwo.
 

W związku z realizacją projektu pn. "Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie tablic informacyjnych (2szt.) w ramach promocji projektu realizowanego w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (poddziałanie 4.4.1.) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych, wolnostojących, o wymiarach min. 80 cm x 120 cm, montowanych na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, w pełnym kolorze wydruku, odpornym na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa.
 

Tablice informacyjne muszą zostać wykonane z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej WRPO pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl (znak marki Fundusze Europejskie Program Regionalny, herb województwa wielkopolskiego z podpisem Samorząd Województwa Wielkopolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
 

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z należytą starannością, z zachowaniem prawidłowych proporcji logotypów i poszczególnych elementów składowych tablicy, we właściwej kolorystyce, zgodnie z zasadami określonymi w ?Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.10.2016 r. godz. 15.00
 

UWAGA:
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawcy zostały zawarte na naszej stronie internetowej pod adresem www.filipini.gostyn.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA", a także w poniższych załączonych dokumentach:

 

Zapytanie ofertowe - Św. Góra.pdf

Z poważaniem
Ks. Superior Marek Dudek